Công ty TNHH MTV THANH KIM PHÚC là Đại Lý Chính Hãng Cấp 1 của 3 Hãng sơn mà chúng tôi phân phối trực tiếp. Do đó, mọi chính sách Bảo Hàng sản phẩm của chúng tôi sẽ theo Chính sách Bảo Hành Sản Phẩm của từng Hãng sản xuất. Quý khách hàng có thể thao khảo Chính sách Bảo Hành của hãng tại:

Sơn Toa: Bảo hành sản phẩm theo Quy định của Nhà Sản xuất Sơn Toa tại https://www.toagroup.com.vn/

Sơn Jotun: Bảo hành sản phẩm theo Quy định của Nhà Sản xuất Sơn Jotun tại https://www.jotun.com/vn/vi/b2c

Sơn Dulux – Maxilite: Bảo hành sản phẩm theo Quy định của Nhà Sản xuất Sơn Dulux – Maxilite tại https://www.dulux.vn/

ĐỐi Tác